Брой 2493 (12) от 15-02-2018

ЗАГЛАВИЯ в бр. 2493 (12) от 15 февруари 2018 г. на в. ВИДИН:

  - "Бялата птица" за кмета на Ружинци (Годишната награда на БТА за значим обществен принос през 2017 година бе връчена на кмета на община Ружинци Александър Александров...)
  - Отличие за проф. Радослав Гайдарски (почетен знак на Медицинския университет в София)
  - ДОБРОВОЛНОТО РОБСТВО: ЛЕТИМ НАЗАД - Вече наближаваме Вълко Червенков и Девети септември - коментар на Николай Витанов
  - 2500 броя ВИДИН: Закърпена държава (Брой 498 на в. ВИДИН от 20 януари 1997 г.)
  - В Макреш избират кмет на 20 май
  - Зарезан в Капитановци
  - Приеха план-приема за следващата учебна година
  - Почват Мездра-Ботевград
  - Да възкръснем отново (интронизацията на видински митрополит Даниил)
  - Млади таланти с песни за любовта
  - Търсят археологически обекти по пътя Е-79
  - Евро-среща за туризма
  - Езикът на омразата - коментар на Цветан Бончев
  - Грабеж в Бело поле
  - Пострадали след пиянски побоища
  - 140 години от Освобождението а Видин от турско робство: В СТАРИЯ И НОВИЯ ВИДИН - Феликс Каниц, из "Дунавска България и Балканът" (Продължение от миналия брой)
  - ВИЦ:   
      - Мамо, имам гадже - съседът Пешо, ти го знаеш.
      - Но скъпа, той може да ти е баща!
      - Годините не са важни!
      - Ти май не ме разбра...  

- СТАНАЛОТО... СТАНАЛО - хроника
 
 
"Найчо Цанов" № 6
 
ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ МОНОПОЛ
 
ДУАЛНО ЕДИНОДУШИЕ

   Комисията по заетост към Областния съвет за развитие съгласува държавния план-прием за учебната 2018-2019 година, направен от училищата на територията на областта, и го прие в понеделник без възражения (виж на стр. 8). Тази година след 7 клас във Видинско ще се сформират 13 профилирани и 18 професионални паралелки.

   Два пъти годишно въпросната Комисия ще събира информация за потребностите на работодателите от работна сила. Анкетите ще се правят през февруари и август, като за целта на проучването във Видин беше създадена работна група, която на 19 февруари ще проведе семинар в Монтана. Малко нелогичен изглежда графикът на анкетите, но явно така бил спуснат отгоре, където в родния чиновнически лабиринт се профанизират и най-гениалните идеи. Защото, както е известно, добрите образователни практики по цял свят идват отдолу-нагоре, а не се налагат отгоре-надолу, както се прави у нас.

   По-важното в случая за началниците е, че в областта сме спазили дуалната директива след 7 клас професионалните паралелки да са повече от профилираните. Директива, според нас, вредна за българското училище, макар този път да зарибяваме децата с три нови специалности: по компютърна техника в Брегово, маникюр в ПГТ и автомобилна мехатроника в ПТГ.

   Сигурно на видинския трудов пазар има нужда от приетите специалности, след като комисията единодушно ги е одобрила. Само че при възприетата схема на финансиране "парите следват ученика", която трансформира публичната услуга в пазарна стока, търсенето се концентрира в елитните училища, които набъбват неконтролируемо, докато по-скромните професионални гимназии изпадат в порочен кръг: по-малко пари - по-малко качество, още по-малко пари - още по-лошо качество.

   "И държавата няма смелостта да каже, че цялата тази система е сбъркана, защото никакъв свободен пазар няма там, където 99 % от образованието е държавен монопол", коментира проф. Ивайло Дичев. Защото пък държавният монопол се движи не от конкуренция и борба за качество, а от битки за бройки, които се отпускат според познанства, връзки и политически решения.

   Макар понякога и благодарение на родителски натиск. Понеже от другата страна нали стои гражданинът, който вижда ситуацията от своята гледна точка. Апропо, готов ли е този гражданин да обрече детето си цял живот да работи като шлосер или хлебар? - пита проф. Дичев. Ами ако детето поиска да учи нещо друго по-нататък? Дето се казва, от математик хлебар лесно се става, обратното е с голям зор.

 

 
КЛИКНЕТЕ  по долу на 2018 - 12.pdf, за да прочетете този брой на вестника:
AttachmentРазмер
2018-12.pdf4.1 MB